Sejm

Sejm RP. Pierwsze czytanie i przegłosowanie projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS, grudzień 2015.

The parliament of Poland. Poland’s parliament passed a law to change the functioning of the Constitutional Tribunal, Dec. 2015.